۲۹ آبان ۱۳۹۶

دوره های آموزشی

نام دوره آموزشی : آشنایی با آلیاژ های صنعتی

مدرس دوره : جناب آقای مهندس پشته بان

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه

مدت زمان جلسات : ۲ ساعت

هزینه دوره : ۳۵۰.۰۰۰ تومان

زمان برگزاری : متعاقبا اعلام می شود

مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – کلینیک صنعت و معدن

ثبت نام

نام دوره آموزشی : مبانی کاربردی جوشکاری قوسی ( تحت گاز محافظ GMAW )

مدرس دوره : جناب آقای مهندس پشته بان

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه

مدت زمان جلسات : ۲ ساعت

هزینه دوره : ۴۵۰.۰۰۰ تومان

زمان برگزاری : متعاقبا اعلام می شود

مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – کلینیک صنعت و معدن

ثبت نام