۲ مرداد ۱۳۹۶

درخواست عضویت حقیقی

لازم به توضیح است که متخصصان متقاضی عضویت در کلینیک در صورتیکه دارای مدرک کارشناسی باشند ، می­بایست حداقل ۷ سال ، کارشناسی ارشد ، حداقل ۵ سال و دکتری ، حداقل ۳ سال سابقه مفید و مرتبط با گروه و زیرگروه­های اختصاصی داشته باشند.

متن خود را برای جستجو وارد نماید