۲ مرداد ۱۳۹۶

دستورالعمل گروه بندی

با توجه به ماهیت فعالیت­های کلینیک صنعت و معدن و گستردگی گروه­­­های تخصصی تحت پوشش این مرکز، برای انجام تخصیص­­ های لازم متخصصین به صنایع، تهیه گزارش­ها، انجام تحلیل­ها و … نیاز به یک سیستم دسته­ بندی و کدبندی می­باشد. از این رو با توجه به تعریف طرح کلینیک صنعت و معدن در سیزده گروه تخصصی شیمی و مهندسی فرآیند، مکانیک و ماشین ­سازی، معدن و فرآوری ، مواد و متالورژی و ….. ، ستاد اجرایی کلینیک صنعت و معدن اقدام به تعریف زیرگروه­های بخش­های تخصصی نمود.

تشریح نحوه دسته بندی و کدگذاری:

با توجه به گروه­ها و زیر گروه­های مختلف صنعتی تعریف شده در کلینیک صنعت و معدن، برای شناسایی تخصص مشاوران و نیز حوزه فعالیت واحدهای صنعتی، کدهایی به شرح ذیل به آنها تخصیص داده می­شود.

ساختار اختصاص بر اساس جداول ذیل می­باشد:

ردیف گروه صنعت شناسه ردیف گروه صنعت شناسه
۱ شیمی و مهندسی فرآیند CH ۸ مهندسی عمـــران و محیط زیست CI
۲ صنایع متالورژی و مواد ME ۹ هوافضا AS
۳ مکانیک و ماشین­ سازی MC ۱۰ مهندسی پزشکی BE
۴ معدن و فرآوری معدنی MI ۱۱ انرژی EN
۵ صنعت برق EL ۱۲ امور بانکی و اقتصادی EC
۶ نســــاجی و پوشاک TE ۱۳ امور حقوقی و قراردادی LA
۷ مهندسی صنایع و مدیریت IN

متن خود را برای جستجو وارد نماید