۲۹ آبان ۱۳۹۶

راهکاری بسیار موثر در کاهش آلودگی هوا – سامانه انرژی زمین

توسط
در اخبار

هوالمدبّر

 بی شک ترافیک وسایل نقلیه موتوری و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی خانگی، اداری و …، بزرگترین عوامل آلودگی هوا در شهرها به شمار می روند.

vh

یکی از راهکارهای موثر در حذف کامل آلایندگی سیستمهای گرمایش و سرمایشی خانکی، اداری و …، استفاده از انرژی زمین به منظور گرمایش و سرمایش است.

سامانه گرمایش و سرمایش انرژی زمین با استحصال گرمای زمین و انتقال آن به درون ساختمان، گرمایش موردنیاز هرنوع فضایی با هرحجم و اندازه را فراهم مینماید. همچنین درزمان سرمایش با جمعآوری حرارت داخل ساختمان و انتقال آن به زمین، سرمایش مطبوع و مورد نیاز را تامین میکند . انرژی منتقل شده به زمین در آن ذخیره میشود و درزمان گرمایش مورد استفاده قرار میگیرد. این سامانه با نام های سامانه پمپ حرارت زمین و پمپ منبع انرژی زمین نیز خوانده میشود.

 سامانه گرمایش و سرمایش انرژی زمین چگونه عمل مینماید؟

درزمستان، انرژی مورد نیاز را از زمین برداشت نموده و با استفاده از پمپ گرما، دمارا تا درجه ای که مورد نیازگرمایش ساختمان است بالامیبرد و به انتخاب مصرف کننده آنرا توزیع مینماید.

درتابستان، فرآیند بر عکس عمل میکند و گرمای داخل ساختمان را توسط همان پمپ حرارت جمعآوری نموده و به زمین بر می گرداند که درنتیجه ساختمان سرد میشود.(مطابق شکل زیر)

سامانه انرژی زمین

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید و فایل اطلاعات بیشتر را دریافت نمائید

we

با ما تماس بگیرید

۶۶۴۸۳۳۴۴

info@imcaut.ir

ارسال نظر


imcaut1