کارگاه عملی فرآیندساز متن باز برای سومین بار برگزار شد.

کارگاه عملی فرآیندساز متن باز با رویکرد فرآیند مدیریت دانش در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار گردید .

 

 

  • تصاویر دوره ۲۷و۲۸ بهمن ماه ۹۷

 

  • بازدید از مجموعه کسب و کارهای سامسونگ امیرکبیر

 

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.

Buy now