۲۹ آبان ۱۳۹۶

بایگانی

توسط
در اخبار ارسال شده

راهکاری بسیار موثر در کاهش آلودگی هوا – سامانه انرژی زمین

هوالمدبّر  بی شک ترافیک وسایل نقلیه موتوری و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی خانگی، اداری و …، بزرگترین عوامل آلودگی هوا در شهرها به شمار می روند. یکی از راهکارهای موثر در حذف کامل آلایندگی [...]

ادامه مطلب