۱۷/۰۲/۱۳۹۶

شیمی و مهندسی فرآیند

کارگروه تخصصی شیمی و مهندسی فرآیند به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱- صنایع غذایی کشاورزی شامل صنایع روغن نباتی ، قند و شکر، آرد […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

صنایع متالورژی و مواد

کارگروه تخصصی صنایع متالورژی و مواد به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱- صنایع ریخته گری و ذوب فلزات ۲- صنایع مرتبط با شکل دهی […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

مهندسی عمران و محیط زیست

کارگروه تخصصی مهندسی عمران و محیط زیست به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱- آب و محیط زیست ۲- راه و ترابری ۳- ژئوتکنیک ۴- […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۶

دوره کاربردی مدیریت انرژی ویژه مدیران و کارکنان

توضیحات مربوط به دوره کاربردی مدیریت انرژی ویژه مدیران و کارکنان
۱۲/۰۲/۱۳۹۶

نشست آشنایی با انرژی زمین
جهت تامین سرمایش و گرمایش واحد ها

امروزه ما برای تأمین نیازهای خود باید از انرژی های تجدید پذیر کمک بگیریم مرکز زمین (به عمق تقریبی ۶۴۰۰ کیلومتر) که در حدود ۴۰۰۰ درجهٔ […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۶

نشست معرفی طرح رایگان تبدیل
سقف کارخانه به نیروگاه

خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ […]
Buy now