۱۷/۰۲/۱۳۹۶

مهندسی صنایع و مدیریت

کارگروه تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱-  مدلسازی سیستم ها و فرآیندهای کسب و کار / BPMS ۲-  مدیریت […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

صنعت برق و الکترونیک

کارگروه تخصصی صنعت برق و الکترونیک به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱-  الکترو موتورها ، دستگاه های جوش، ترانسفور ماتورها ۲-  تجهیزات تولیدی برق […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

شیمی و مهندسی فرآیند

کارگروه تخصصی شیمی و مهندسی فرآیند به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱- صنایع غذایی کشاورزی شامل صنایع روغن نباتی ، قند و شکر، آرد […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

صنایع متالورژی و مواد

کارگروه تخصصی صنایع متالورژی و مواد به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱- صنایع ریخته گری و ذوب فلزات ۲- صنایع مرتبط با شکل دهی […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

مهندسی عمران و محیط زیست

کارگروه تخصصی مهندسی عمران و محیط زیست به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱- آب و محیط زیست ۲- راه و ترابری ۳- ژئوتکنیک ۴- […]
Buy now