۲۹ آبان ۱۳۹۶

دروه تخصصی سیستم های اعلام حریق و گاز سنجی F&G System

توسط
در دوره آموزشی
مشخصات دوره

نام دوره آموزشی : دوره تخصصی سیستم های اعلام حریق و گازسنجی (F&G System)

مدرس دوره : جناب آقای مهندس گودرزی

مدت برگزاری دوره : ۳ روز

تاریخ برگزاری دوره: ۱۷ لغایت ۱۹ مهر ۱۳۹۶

مکان برگزاری دوره : تهران، چهارراه ولی عصر(عج)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ۱۰ نفر :                    ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ظرفیت ۲۰ نفر :                    ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

تعهدات طرفین

تعهدات مجری:

 • برگزاری دوره به مدت ۳ روز
 • تأمین محل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی تخصصی
 • تأمین جزوات آموزشی
 • تقبل هزینه ناهار و تغذیه میان وعده در ایام برگزاری دوره آموزشی
 • ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر از سوی کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تعهدات شرکت کنندگان:

 • علاقمندان به شرکت در دوره آموزشی می بایست حداکثر تا تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۶ نسبت به ثبت نام و واریز مبلغ دوره اقدام نمایند.
سرفصل ها و زمان بندی دوره

زمان شرح
دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷ صبح مبانی حریق،واژه نامه و اصطلاحات کاربردی،آشنایی با کدها و استانداردها
صبح معرفی انواع تجهیزات ضد انفجار،معرفی انواع دتکتورهای شعله
عصر معرفی انواع دتکتورهای شعله،معرفی و دسته بندی گازها معرفی واحدهای اندازه گیری گازها و تبدیل آنها،
عصر  تاریخچه و معرفی دتکتورهای گاز،معرفی تکنولوژی انواع دتکتورهای گاز
سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸ صبح معرفی تکنولوژی انواع دتکتورهای گاز،دتکتورهای پرتابل
صبح آشنایی با کالیبراسیون دتکتورهای گاز،مبانی کاربردی در پایش گاز معرفی و طبقه بندی نواحی مستعد خطر
عصر آشنایی با نحوه مطالعات سیستم های F&G (ـF&G Mapping) انواع سیستم های کنترلی F&G
عصر بررسی انواع مدارک مهندسی،تعمیر و نگهداری
چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹ صبح آشنایی با سطح قابلیت سیستم SIL
صبح آشنایی با کنترل پنل پیشرفته F&G از شرکت اسکامه ایتالیا (ساختار و پیکر بندی)
عصر آشنایی با محیط برنامه ریزی و محیط نرم افزار گرافیکی کنترل پنل اسکامه ایتالیا
عصر جمع بندی،آزمون

رزومه مدرس

Sepehr Goudarzi

Summary

Senior Electronics Engineer with ability to design, integration, start up, Commissioning, FAT & SAT and preparing technical and commercial offer or tenders, firefighting and gas monitoring system according to international standard such as NFPA 12-72-170, IEC61508-60331, BS 5839. During more than 5 years’ experience, I Have finished more than 30 F&G project as a F&G Engineer, consulter electronic engineer, Starter in Oil, Gas, Petrochemical, Iron concentration & Power Plants Also F&G and Fire alarm system trainer. (Testimonials have been attached).

 • F&G Project Manager
 • F&G Proposal Engineer
 • Commissioning Engineer
 • Certified by F&G Companies
 • Proficient with computer literate such as Microsoft Office, Word, Excel, Power Point and Internet.
 • Software: AutoCAD, Pros81, IRIDE, Etab.

Academic Qualifications

 • Electrical Engineering – Power B.A.

Professional Certifications

 • S81-HS Safety PLC and Fire & Gas Monitoring System (Scame Sistemi)
 • Safety Integrity Level (SIL) Assessment & Verification
 • Sinteso & Cerberus PRO Systems
 • NSC Fire Control Systems Solution F1/F2
 • Guard Point Pro & Controller Commercial Training
 • Basics of intercom and PA/GA technology
 • Basic and advanced training for Video surveillance and digivod VMS
 • RIVA technical training
 • Public Address, Background Music, Voice Alarm and Evacuation Systems
 • Electrical Installation Expert Training
 • Expertise of Electrical Switchgear Designer
 • Knowledge of BS, ISA, IPS, NFPA Standards
 • Numerous Courses in ASD, CCTV, Paging, Access Control…
 • Professional HSE Trainer, Record of 2,500 hours HSE training to directors, managers, supervisors, employees

Professional Experience

Oil & Gas Industry

Freelance F&G Consulter and Trainer

 • Design F&G Systems
 • Fire Alarm and F&G Systems Trainer
 • F&G Consulter

Adishpad Mehr Co.

Project Manager

 • Manage and coordinate F&G Project
 • Preparing technical and commercial offers
 • Review F&G engineering document
 • Technical clarification meeting
 • Supervising F&G systems

Narfoamkar Co.

F&G Engineer

 • Preparing basic & detail design engineering documents including specifications lists drawings diagrams layouts datasheets calculation sheets and etc.
 • Knowledge in codes, standards and regulations.
 • Effective communication, interpersonal and team working skills.
 • Integration, Start up, F.A.T & S.A.T of fire alarm, Firefighting and gas monitoring systems

Hasin Panah Saz

Project Electrical Engineer

 • Sufficient knowledge of practical software’s such as MS Office and AutoCAD
 • Indoor and outdoor and roadway lighting design with DIALUXE software
 • Electrical Specifications of MV & LV switch-gear
 • Mechanical specifications of MV & LV switch-gear
 • Equipment of MV & LV switch-gear (LV CB, MV, CB…)
 • Control diagrams, schematic diagrams & logic diagrams designing of switch-gears

F&G Brands

 • Hochiki/UK – Scame Sistemi/Italy – Kentec/UK – NSC/Germany – MEDC/UK-Protectowire/USA
 • Spectrex/USA – Proline/UK- C-TEC/UK – Crowcon/UK E2S/UK- Apollo/UK – Honeywell/USA
 • Kromamec/Italy- Coelbo/Italy – Vesda/USA – Klaxon/UK
 • Cooper CSA/Italy

Top Projects Reference

 • Sirjan Iron Concentrate Plant
 • Sangan Iron Concentrate Plant
 • Siah Bisheh Power Plant
 • Balaroud Oil Feaild
 • Optimization of Processing Systems Oil Field Haftkel
 • Maiduk Copper Mine
 • Feul Bankering Hormoz Energy
 • Nouri (Borzouyeh) Petrochemical
 • Jam Petrochemical
 • Kermanshah Petrochemical
 • Methanol Bushehr Petrochemical

ارسال نظر


Fire-Alarm-SystemNFP72