۲۹ آبان ۱۳۹۶
arrow_target_224717830-ss-1920

ok ارائه خدمات مشاوره ی تخصصی، فنی، مدیریتی، اقتصادی و مالی با هدف افزایش بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات صنایع و معادن

ok ارائه خدمات توسعه فناوری نظیر تولید، انتقال و انطباق فناوری، در راستای ارتقاء سطح فناوری صنایع و معادن با هدف افزایش بهره وری و کیفیت و تولید محصولات با فناوری های بالا

ok شناسائی و معرفی متخصصان و محققان برجسته به صنایع و معادن از طریق یک شبکه گسترده و با اطمینان بالا

ok ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سطح استاندارد کالاها و خدمات بخش صنعت و معدن.

ok کمک به عارضه یابی صنایع و معادن و تلاش در راستای رفع آنها.

ok هدایت بیشتر تحقیقات دانشگاهی به سمت تحقیقات کاربردی و صنعتی.

ok تقویت حضور متخصصان شرکت های دانش بنیان در عرصه های کاربردی و در راستای تعالی صنایع و معادن کشور.

ok نقش آفرینی در عرصه سیاست گذاری صنعت و معدن به عنوان امین صنایع و معادن در انتقال پیام و تعامل با نهادهای دولتی