۲۹ آبان ۱۳۹۶

صنعت برق

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
الکترو موتورها ، دستگاه­های جوش، ترانسفور ماتورها ۱
تجهیزات تولیدی برق ( ترانس، تابلوبرق، رله و … ) ۲
تجهیزات برقی ( پانل خورشیدی، انواع کلید و …  ) ۳
برق خودرو ( دسته سیم و … ) ۴
تجهیزات صنعتی ( یوپی­اس، درایوانیورتر ) ۵
تجهیزات روشنائی ( باطری، لامپ و … ) ۶
تجهیزات اداری و بانکی ۷
اجزا و قطعات الکترونیکی ۸
مخابرات و شبکه ۹
صوت و تصویر ۱۰
آزمایشگاهی و تست ۱۱
کنترل و ابزار دقیق ۱۲