۲۹ شهریور ۱۳۹۶

دوره های آموزشی

دوره تخصصی سیستم های اعلام حریق

(Fire Alarm System)

مدرس دوره : جناب آقای مهندس گودرزی

مدت برگزاری دوره : ۳ روز

تاریخ برگزاری دوره: ۲۷ لغایت ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

مکان برگزاری دوره : تهران، چهارراه ولی عصر(عج)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ۱۰ نفر :                    ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ظرفیت ۲۰ نفر :                    ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

دوره تخصصی سیستم های اعلام حریق و گازسنجی

(F&G System)

مدرس دوره : جناب آقای مهندس گودرزی

مدت برگزاری دوره : ۳ روز

تاریخ برگزاری دوره: ۱۰ لغایت ۱۲ مهر۱۳۹۶

مکان برگزاری دوره : تهران، چهارراه ولی عصر(عج)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ۱۰ نفر :                    ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ظرفیت ۲۰ نفر :                    ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

دوره تخصصی استاندارد و دستورالعمل سیستم‌های اعلام و هشدار حریق

(NFPA-72)

مدرس دوره : جناب آقای مهندس گودرزی

مدت برگزاری دوره : ۳ روز

تاریخ برگزاری دوره: ۲۴ لغایت ۲۶ مهر ۱۳۹۶

مکان برگزاری دوره : تهران، چهارراه ولی عصر(عج)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ۱۰ نفر :                    ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ظرفیت ۲۰ نفر :                    ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر