۲ مرداد ۱۳۹۶

دوره های آموزشی

نام دوره آموزشی : آشنایی با انرژی پاک و تجدید پذیر زمین

مدرس دوره : جناب آقای دکتر رضاییان  (مدیرعامل شرکت ارم زمین گرمایی)

تعداد جلسات : ۱ جلسه

مدت زمان جلسات :۸:۳۰ الی ۱۲

هزینه دوره : ۲۵.۰۰۰ تومان

زمان برگزاری : پنج شنبه _ ۱۳ اسفندماه

مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – کلینیک صنعت و معدن

ثبت نام

نام دوره آموزشی : آشنایی با آلیاژ های صنعتی

مدرس دوره : جناب آقای مهندس پشته بان

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه

مدت زمان جلسات : ۲ ساعت

هزینه دوره : ۳۵۰.۰۰۰ تومان

زمان برگزاری : متعاقبا اعلام می شود

مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – کلینیک صنعت و معدن

ثبت نام

نام دوره آموزشی : مبانی کاربردی جوشکاری قوسی ( تحت گاز محافظ GMAW )

مدرس دوره : جناب آقای مهندس پشته بان

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه

مدت زمان جلسات : ۲ ساعت

هزینه دوره : ۴۵۰.۰۰۰ تومان

زمان برگزاری : متعاقبا اعلام می شود

مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – کلینیک صنعت و معدن

ثبت نام

متن خود را برای جستجو وارد نماید