۲۹ آبان ۱۳۹۶

مزایای عضویت در کلینیک

سایر مراکز (شرکت های دانش بنیان و ...)

ok امکان معرفی خدمات خود در شبکه گسترده صنعت و معدن کشور.

ok امکان تعامل با دیگر اساتید و متخصصان جهت رشد و ارتقاء سطح خدمات خود.

ok کمک به تجاری سازی ایده های دانش بنیان.

ok توسعه بازار و فضای کسب وکار دانش بنیان.

ok ایجاد فضای عرضه و معرفی ایده ها و خلاقیت های صاحبان ایده

واحدهای صنعتی

ok رفع مشکلات فنی در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت اثربخش.

ok ارتقاء دانش فنی از طریق ارتباط با اساتید و متخصصان.

ok تعالی سازمانی و ارتقاء استاندارد های کیفی و مدیریتی.

ok امکان استفاده از سایر خدمات مرکز همچون، عارضه یابی و کارگاه های تخصصی.

ok امکان طرح نیازهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی و …

ok  امکان معرفی و استفاده از توانمندی های آن شرکت در شبکه گسترده ای از شرکتها، متخصصان و دانشگاهیان

اساتید و متخصصان

ok قرار گرفتن در یک شبکه ارتباطی قوی صنعتی-دانشگاهی، و افزایش ارتباط با صنایع و مطرح شدن در فضای صنعتی و دانشگاهی کشور.

ok مشارکت در انجام پروژه های صنعتی و پژوهشی و استفاده از منافع حاصل از اجرای آن.

ok قرار گرفتن در فضای تعاملی با سایر متخصصان و اساتید در جهت هم افزایی و ارتقاء سطح تخصصی.

ok به کارگیری مباحث نظری و علمی مورد علاقه در قالب پروژه های اجرایی.

ok آموزش مهارتهای تخصصی به دیگر متخصصان و دانشجویان و تربیت نیروی متخصص