۲۹ آبان ۱۳۹۶

مهندسی پزشکی

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
بخشهای الکترونیکی دستگاههای پزشکی، دندانپزشکی، توانبخشی و تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی ۱
ساخت بخش های مکانیکی و رباتیکی دستگاههای پزشکی، دندانپزشکی، توانبخشی و تجهیزات بیمارستانی ۲
پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی ۳
سیستمهای تصویر برداری پزشکی (اولتراسوند، MRI، سی تی اسکن، …) ۴
ساخت و کاربرد سنسورها در پزشکی ۵
ایمپلنتها، اندامهای مصنوعی و دستگاههای توانبخشی ۶
پلیمرها، سرامیکها، مواد پیشرفته، نانو مواد و کامپوزیت ها در پزشکی ۷
سیستمهای نوین رهایش دارو ۸
مهندسی بافت ۹
تصادفات و آسیب ۱۰