۲۹ آبان ۱۳۹۶

نساجی و پوشاک

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
تولید الیاف مصنوعی ۱
رنگرزی، چاپ و تکمیل ۲
ریسندگی الیاف کوتاه و بلند ۳
بافندگی ۴
کفپوش ها و فرش ماشینی ۵
لایه های بی بافت و منسوجات صنعتی ۶
تولید پوشاک ۷
فرآیند، فرآوری و تکمیل چرم، پوشاک چرمی و ماشین آلات ۸
مدیریت نساجی و پوشاک ۹