۲۹ آبان ۱۳۹۶

صنایع متالورژی و مواد

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
صنایع ریخته گری و ذوب فلزات ۱
صنایع مرتبط با شکل دهی فلزات ۲
صنایع نسوز، سرامیک، کاشی، شیشه و غیرفلزی ۳
مواد پیشرفته، نانو مواد ۴
مواد مرکب و کامپوزیت ها ۵
استخراج، فرآوری و بازیابی فلزات ۶
عملیات حرارتی ۷
مهندسی سطح و پوشش دهی و آبکاری ۸
مهندسی جوشکاری ۹
فرآیندهای نوین و متالورژی پودر ۱۰
سایر ۱۱