۲۹ آبان ۱۳۹۶

امور حقوقی و قراردادها

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
امور مهندسی و مدیریت قراردادها ۱
امور شهرسازی ۲
امور قراردادی زنجیره تامین ۳
حقوقی و قضایی ۴
امور قراردادی فنی و مهندسی ۵
امور تامین مالی و بازار سرمایه ۶

خدمات مشاوره این گروه در حوزه های ذیل به متقاضیان قابل ارائه می ­باشد:

۱-۱۳-امور مهندسی و مدیریت قراردادها :

مشاوره، آسیب شناسی و عارضه یابی و خدمات قراردادی موضوعات مربوط به فرآیندهای پدید آوری، انواع سیستم ها ی واگذاری قراردادها (PDS)، ساختار و سازمان قراردادها، امور مناقصات، مدل های مالی و انالیز اقتصادی، تنظیم و تدوین قرادادها، مباحث فنی و مهندسی قراردادها، مدیریت ریسک قراردادها ، امور بیمه، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، امور قانون کار و تامین اجتماعی، تضامین، قوانین و مقررات و آئین نامه و دستورالعمل ها در انواع قراردادهای معمول اعم از خدمات مهندسین مشاور، پیمانکاران، خرید و فروش خدمات و محصولات و قراردادهای سرمایه گذاری اعم از امتیازی، تامین مالی و …. در حوزه های مختلف ساختمان و صنعت قابل ارائه می باشد.

۲-۱۳-امور شهرسازی :

در این زیرگروه خدمات مشاوره در حوزه های امور شهرداریها، امور مقررات ملی ساختمان، امور نظام مهندسی، امور نظام فنی و اجرایی، قراردادهای مشارکت در ساخت، پیمان مدیریت و مدیریت طرح قابل ارائه می باشد.

۳-۱۳-امور قراردادی زنجیره تامین :

عناوین خدمات مشاوره قابل ارائه در این زیرگروه بطور اجمالی شامل قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای اختیارات می باشد.

۴-۱۳-حقوقی و قضایی

این زیرگروه موضوعات مربوط به جنبه های حقوقی، کارشناسی رسمی، اختلافات و داوری، دادرسی، مشاوره حقوقی قبل و بعد از قرارداد و …. را پوشش می دهد.

۵-۱۳-امورقراردادی فنی و مهندسی :

مشاوره در امور قراردادی حوزه های خدمات طراحی و مهندسی، خدمات ساخت و نصب و اجرا، مهندسی خرید، تامین و تدارک کالا، ساختمان سبز و پایدار از جمله خدمات این زیرگروه می باشد.

۶-۱۳-امور تامین مالی و بازار سرمایه :

مشاوره در حوزه های تامین مالی پروژه ای (انواع قراردادهای BOT , BOO , BLT, BOOT, … )، تامین مالی شرکتی، تامین مالی بازار سهام، فاینانس، تسهیلات بانکی و موسسات مالی در این زیرگروه قابل ارائه به مشاوره گیرندگان می باشد.