۲۲/۰۸/۱۳۹۷

به زودی برگزار می گردد.

IATF 16949:2016  هدف : ایجاد توانایی جهت آماده سازی  انجام تغییرات  جهت نیل به ویرایش جدید IATF 16949:2016 مدرس : دکتر محمد خانجانی ISO 9001:2015 هدف […]
Buy now