۱۷/۰۲/۱۳۹۶

مهندسی صنایع و مدیریت

کارگروه تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت به گروه های زیر تقسیم می شود: ۱-  مدلسازی سیستم ها و فرآیندهای کسب و کار / BPMS ۲-  مدیریت […]
Buy now