دوره کاربردی مدیریت انرژی ویژه مدیران و کارکنان

an energy efficiency rating label with a pile of coins, energy saving concept

الف) مبانی بهینه سازی مصرف انرژی

1-      ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی

2-      نحوه ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی

3-      ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

4-      آزمایشگاه روش های بهینه سازی مصرف انرژی

 

ب) بهینه سازی مصرف  انرژی در سیستم های حرارتی

1-      بهینه سازی مصرف انرژی حرارتی

2-      فناوری های اندازه‎گیری در تلفات حرارت

3-      محاسبه و موازنه انرژی حرارتی

4-      آزمایش فناوری های احتراق

 

ج) بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

1-      بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

2-      اندازه گیری پارامترهای برق

3-      آزمایشگاه مصرف انرژی در  پمپ و کمپرسور (سیستم های فشرده)

 

د) بهینه سازی مصرف انرژی در بویلرها

1-      بهینه سازی مصرف انرژی در بویلرها

2-      بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم توزیع بخار

3-      هزینه بخار

 

عناوین دوره های  آموزش کاربردی بهینه سازی مصرف  انرژی در سیستم های حرارتی

 

الف) بهینه سازی مصرف انرژی حرارتی و مدیریت احتراق

1-      بررسی انواع سوخت های فسیلی

2-      محاسبات احتراق

3-      مشعل و تنظیمات آن

4-      فنون بهینه سازی مصرف انرژی در بخش حرارت

 

ب) مدیریت انرژی در سیستم های بخار

1-      بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تولید و توزیع  بخار

2-      بازیافت حرارت از جریان زیرکش دیگ بخار

3-      نرم افزارهای مهندسی بهینه سازی مصرف انرژی

4-      ارزیابی عملکرد تله های بخار

5-      ارزیابی عملکرد هواگیرها

 

ج) محاسبات حرارت و فنون اندازه گیری

1-       تجهیزات اندازه‎گیری و روش های آن

2-      محاسبه و موازنة انرژی حرارتی

3-      بحث گروهی

 

عناوین دوره های آموزش بهینه سازی مصرف  انرژی در سیستم‌های الکتریکی

 

الف) بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و فنون اندازه گیری

1-      روش های بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

2-      راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ( مطالعات موردی )

3-      دانش پایه ای بهینه سازی مصرف انرژی در ماشین های دوار

4-      روش های اندازه گیری مصرف انرژی الکتریکی

 

ب) بهینه سازی مصرف انرژی  در کمپرسورها

1-      بهینه سازی مصرف انرژی در کمپرسورها

2-      آزمایش کارکرد کمپرسور

 

ج) بهینه سازی مصرف انرژی در پمپ ها و فن ها

1-      بهینه سازی مصرف انرژی در پمپ ها  و فن ها

2-      آزمایش کارکرد پمپ ها و فن ها

 

د) بهینه سازی مصرف انرژی در روشنایی و ترانسفورماتورها

1-      بهینه سازی مصرف انرژی در ترانسفورماتورها

2-      بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های روشنایی

3-      بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تهویه مطبوع

4-      آزمون عملکرد سیستم های روشنایی

 

هـ) مدیریت بار

1-      ساختار قیمت برق و مدیریت دیماند (تقاضا)

2-      مدیریت انرژی

3-      کنترل تقاضا

4-      پارامترهای سیستم قدرت

5-      بارهای مخصوص

6-      ممیزی و مطالعه موردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Buy now